26 sierpnia 2015r. – przerzut ryby z kanału przy elektrowni wodnej w Strudze do rzeki Słupi w związku z remontem kanału.