Karta wędkarska

Amatorski połów ryb w Polce regulują dwie ustawy – w wodach śródlądowych ustawa o rybactwie śródlądowym,
a w wodach morskich ustawa o rybołówstwie morskim. Te akty prawne, wraz z wydawanymi w formie ministerialnych rozporządzeń przepisami wykonawczymi, są podstawą dla wszystkich przepisów dotyczących wędkarstwa.

Aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio, wydawany dorosłym i młodzieży  przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. Aby go otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania.
Prawo do egzaminowania ma Organizacja Społeczna uprawniona do przeprowadzenia egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb,
w celu uzyskania karty wędkarskiej jest to organizacja która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy,
co najmniej 200 pełnoletnich członków oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzonego egzaminu o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.
Po zdanym egzaminie kartę odbiera się w wydziale ochrony środowiska właściwego starostwa powiatowego.
Z obowiązku posiadania karty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 14 lat (osoby te mogą łowić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską), cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce (którzy wykupili licencję na wędkowanie).


Egzaminy na kartę wędkarską można zdawać w godzinach urzędowania Koła

Opłata za egzamin na kartę wędkarską:

– dorośli – 61,50 zł


W skład komisji egzaminacyjnej przy Kole PZW Bytów wchodzą

Przewodniczący Komisji – Kluk Piotr

Członek komisji – Cichosz Grażyna

Członek Komisji –  Zaborowski Stanisław

Do pobrania: